петък, 19 юли 2013 г.

Из един разговор 2
Ein Gespräch zwischen Mutter und Tochter...

- Weißt du, was unser Problem ist? Als Frauen sind wir zu stark, zu stolz und zu romantisch!

Разговор между майка и дъщеря... 

- Знаеш ли какъв е нашият проблем?! Като жени сме твърде силни, твърде горди  и твърде романтични!
Из един разговор 1

Няма коментари:

Публикуване на коментар