вторник, 31 декември 2013 г.

Тогава... когато

Когато вън стане тъмно и завали дъжд от звезди.

Когато луната се скрие зад множество искри.

Когато миналото отстъпи пред нашите мечти.

Тогава...

... тихичко зад мен се промъкни.

Погали ме и нещо нежно прошепни.

Когато вън стане тъмно и завали дъжд от звезди, тогава ще танцуваме, нали?

Няма коментари:

Публикуване на коментар